Sierpień 1980

Sierpień 1980 - fala strajków, która przetoczyła się po kraju latem 1980 roku. Strajki robotnicze spowodowane były wzrostem cen towarów i kryzysem gospodarczym po latach 70-tych, w czasie których wzrost gospodarczy osiągany był głównie "na kredyt".

Strajki rozpoczęły się od początku lipca 1980 roku żądaniami podwyżki płac w zakładach: PZL Mielec, Autosan Sanok, Hucie Warszawa, Ursus i FSO na Żeraniu. Wygaszane one były kolejno przez dyrekcje fabryk realizujące postulaty podwyżek płac. Kolejna fala strajkowa zaczęła się w Lublinie oraz Świdniku, strajkowało ok. 50 tys. robotników. Do końca lipca fala strajkowa obejmowała poszczególne zakłady pracy już na terenie całej Polski.

Cechą wspólną wszystkich strajków był brak współpracy i zsynchronizowania protestów pomiędzy przedsiębiorstwami oraz żądania o charakterze płacowym. Strajk zorganizowany z głównym celem politycznym wybuchł w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Efektem zawartych "Porozumień Sierpniowych" było powstanie NSZZ "Solidarność" wolnego związku zawodowego od władz komunistycznych, pełniącego również rolę partii politycznej niezależnej od systemu komunistycznego. Czas ten trwał przez 16 miesięcy do 13 grudnia 1981 kiedy wprowadzono stan wojenny i brutalnie zakończono "karnawał" Solidarności.