Grudzień 1970 - wydarzenia na Wybrzeżu

Grudzień 1970, nazywany również wypadkami grudniowymi przeszedł do historii Polski z okresu PRLu jako symbol bestialstwa władzy względem społeczeństwa. Powodem protestów, buntu stoczniowców z Gdańska była podwyżka cen ogłoszona przez władze. Efektem buntu były parodniowe walki uliczne w Gdańsku, ofiary śmiertelne użycia broni przez wojsko w Gdańsku oraz Gdyni. Poza Wybrzeżem doszło do protestu w Szczecinie oraz na mniejszą skalę w Elblągu oraz Białymstoku, Krakowie i Wałbrzychu.

Decyzja o podwyżkach została oficjalnie podjęta 11 grudnia 1970 z równoległym postawieniem jednostek MSW w stan pełnej gotowości, wcześniej władze państwa rozpoczęły przygotowanie służb mundorowych do ochrony porządku i bezpieczeństwa.

Na Wybrzeżu można zauważyć różnice w odbiorze wydarzeń Grudnia 70 - w Gdańsku przez dwa dni, 14 i 15 grudnia, trwały ciężkie uliczne walki i czuje się dumę z przeciwstawienia się władzy - w Gdyni pertraktowano z władzą i czuje się grozę po otwarciu ognia przez wojsko.

Władze po wybuchu niezadowolenia robotniczego przeciwstawiły się buntowi stosując wiele metod jednocześnie. Wykorzystano Służbę Bezpieczeństwa do zajmowania i zabezpieczenia ważnych punktów jak przekazywanie informacji, użyto sił Ludowego Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej w tym ZOMO oraz innych służb mundorowych. Wraz z wybuchem protestu dokonywano masowych aresztowań. Prowadzono na szeroka skalę akcję dezinformacji, prowokacji oraz przeprowadzano nacisk medialny, propagandowy mający na celu nadanie w świadomości odbiorców stanu jakoby protest w Gdańsku miał charakter chuligaństwa i wandalizmu.

Kalendarium wydarzeń

14 grudnia - poniedziałek

15 grudnia - wtorek

16 grudnia - środa

17 grudnia - czwartek