Port Północny

Port Północny - najmłodsza i największa pod względem wielkości przeładunków część Portu Gdańskiego, stanowiący port zewnętrzny i leżący na Wyspie Portowej z dostępem do akwenów Zatoki Gdańskiej. Jako jedyny port leżący nad Bałtykiem mogący przyjmować Baltimaxy (statki o maksymalnym zanurzeniu mogącym przejść Cieśniny Duńskie) ze względu na głębokość portu do 17 m. Obecnie w skład Portu Północnego wchodzi terminal węglowy, paliwowy "Naftoport", gazowy LPG, kontenerowy DCT Gdańsk oraz planowane dokończenie budowy terminala suchych ładunków masowych (węgiel w imporcie, rudy żelaza) i baza magazynowa PERN.

Port Północny powstał w wyniku rosnącego zapotrzebowania na przeładunek ropy naftowej, docelowo dla potrzeb mającej powstać nieopodal Rafinerii Gdańskiej, oraz innych ładunków masowych: węgla i rudy żelaza, przy braku wystarczających zdolności przeładunkowych w istniejących wówczas terminalach. Najważniejszym powodem tej lokalizacji była możliwość stworzenia portu głębokowodnego oraz korzystna lokalizacja terminalu paliwowego. Na terenie Wyspy Portowej zakładano powstanie nie tylko portu, ale również stoczni produkcyjnej i remontowej.

Decyzja o powstanie Portu Północnego została podjęta pod koniec lat 60-tych XX w. - jako Rejon Przeładunku Towarów Masowych. Zadecydowano o budowie terminala paliwowego oraz węglowego, prace rozpoczęto w 1970 r. do 1974 uruchomiono przeładunki węgla oraz w 1975 ropy naftowej. Rozpoczęto również budowę bazy przeładunku rudy żelaza, przerwaną w XII 1981 i ukończoną w 2013. W 2005 rozpoczęto budowę głębokowodnego terminala kontenerowego DCT Gdańsk, który w krótkim okresie stał się największym terminalem kontenerowym w Polsce.

Kalendarium

Pirs Węglowy
10.04.2014 Pirs Węglowy
Kapitanat Portu Północnego
10.04.2014 Kapitanat Portu Północnego
Nabrzeże kapitanatu
10.04.2014 Nabrzeże kapitanatu
Zagreb
03.04.2014 Zagreb przy pirsie rudowym Portu Północnego
City of Dubrovnik
03.09.2013 City of Dubrovnik przy pirsie rudowym Portu Północnego
Pirs rudowy
09.02.2013 Pirs rudowy
Pirs rudowy oraz urządzenie do przeładunku materiałów sypkich - pozostałość po Europorcie
09.02.2013 Pirs rudowy oraz urządzenie do przeładunku materiałów sypkich - pozostałość po "Europorcie"
Port Północny
04.08.2012 Bocznica kolejowa do DCT Gdańsk