Port Gdańsk

Port Gdański jest uniwersalnym portem morskim leżącym przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej w Gdańsku. Jest jednym z największych portów leżących nad Morzem Bałtyckim. Może przyjmować największe statki wpływające na ten akwen. Również jako nieliczny nie jest zagrożony zalodzeniem w okresie zimowym.

Powierzchnia 652 ha
Długość nabrzeża 23.9 km
Powierzchnia magazynów 107 tys. m2
Powierzchnia składowa 549 tys. m2
Maksymalne zanurzenie
- wewnętrzny 11.5 m
- zewnętrzny 15.0 m
Zdolność przeładunkowa
- wewnętrzny 11.5 mln ton
- zewnętrzny 48.5 mln tom

Port wewnętrzny

Znajduje się wzdłuż Martwej Wisły i Kanału Portowego, może przyjąć statki o maksymalnej długości 225 m.

Terminale

Nabrzeża o charakterze uniwersalnym do przeładunku drobnicy i ładunków masowych - zboża, nawozów sztucznych, tarcicy, rudy, stali, ro-ro

Port zewnętrzny

Port Północny zlokalizowany bezpośrednio na akwenie Zatoki Gdańskiej. Może przyjmować największe statki wpływające na Morze Bałtyckie - do 300 tys. DWT. Posiada pirsy przeładunkowe o długości 222 - 765 m i głębokości do 15 m.

Terminale


Linki zewnętrzne:

Gdańsk Bulk Terminal
28.01.2017 Gdańsk Bulk Terminal
Privlaka
02.05.2015 Privlaka przy nab. Oliwskim
Romanka przy nab. Szczecińskim
07.02.2015 Romanka przy nab. Szczecińskim
BA-SHIP SERVICE-17
07.02.2015 BA-SHIP SERVICE-17
Oceania
10.04.2014 Oceania
Oceania
10.04.2014 Oceania
Oceania
10.04.2014 Oceania
Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej - Siarkopol
10.04.2014 Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej - Siarkopol
Zakręt Pięciu Gwizdków
10.04.2014 Zakręt Pięciu Gwizdków
Trave
08.06.2013 Trave
Zwałowarko - ładowarka w Porcie Północnym
08.06.2013 Zwałowarko - ładowarka w Porcie Północnym
Maxi
07.06.2012 Maxi
Maxi
07.06.2012 Maxi
Gdańsk Bulk Terminal
07.06.2012 Gdańsk Bulk Terminal
Nab. Przemysłowe
07.06.2012 Nab. Przemysłowe
Nab. Przemysłowe
07.06.2012 Nab. Przemysłowe
Nab. Przemysłowe
07.06.2012 Nab. Przemysłowe
Nab. Chemików - Great Reward
07.06.2012 Nab. Chemików - Great Reward
Great Reward
07.06.2012 Great Reward
Nab. Chemików - Great Reward
07.06.2012 Nab. Chemików - Great Reward
D. Urząd Pocztowy Gdańsk 3 - Poczta Morska
07.06.2012 D. Urząd Pocztowy Gdańsk 3 - Poczta Morska
Wojtek
07.06.2012 Holownik Wojtek
Great Reward i Kanał Kaszubski
07.06.2012 Great Reward i Kanał Kaszubski
Navion Europa
07.06.2012 Navion Europa
Elewator nr 2
07.06.2012 Elewator nr 2
Basen Górniczy i siedziba Port Gdański Eksploatacja
07.06.2012 Basen Górniczy i siedziba Port Gdański Eksploatacja
Basen Górniczy
07.06.2012 Basen Górniczy
Elewatory 3 i 4
07.06.2012 Elewatory 3 i 4
Baltivia
04.08.2011 Baltivia przy nab. Ziółkowskiego
Tarik3
04.08.2011 Tarik3 przy nab. Oliwskim
Basen Amunicyjny
04.08.2011 Basen Amunicyjny
Tarik3
04.08.2011 Tarik3 przy nab. Oliwskim
Tarik3
04.08.2011 Tarik3 przy nab. Oliwskim
Tarik3
04.08.2011 Tarik3 przy nab. Oliwskim
Kapitanat Portu Półmocnego
04.08.2011 Kapitanat Portu Półmocnego
Nab. Westerplatte
04.08.2011 Nab. Westerplatte
Baltivia
04.08.2011 Baltivia
Nab. Obrońców Poczty Polskiej
04.08.2011 Nab. Obrońców Poczty Polskiej
Kapitanat Portu Półmocnego
04.08.2011 Kapitanat Portu Półmocnego
Reda
04.08.2011 Statki na redzie
Baltivia
04.08.2011 Baltivia
Wolny Obszar Celny
04.08.2011 Wolny Obszar Celny