Cztery dziewice

Cztery Dziewice - cztery wieżyczki usytuowane na kamiennych grodziach Śluzy Kamiennej w Gdańsku Dolnym Mieście.

Zbudowane zostały w latach 1619 - 1624 na końcach grodzi, do XVIII w. miały zwieńczenie stożkowe. Miały na celu nie przepuścić oblegających, wrogich miastu żołnierzy po grodziach. Zwane były Czterema Dziewicami, gdyż miały być niedostępne.