Śluza kamienna

Śluza Kamienna - element fortyfikacji miejskich oraz ochrony przed powodziami w Gdańsku na Dolnym Mieście.

Śluza powstała w XVII w. jako nowy element fortyfikacji miejskich w trakcie tworzenia umocnień wokół Gdańska. Śluzę Kamienną wybudowano w latach 1619 - 1624 wg projektu Holendrów: Wilhelma Jansena Benninga i Adriana Olbrantsa pod nadzorem Jana Strakowskiego. Renowację oraz rozbudowę przeprowadził w latach 1710 - 1711 Jan Charpentier.

Śluzę wyposażono w dwie lunety (Świńskie Głowy), pomiędzy którymi ciągną się dwie grodzie o długości 100 m naprowadzające wody Motławy na śluzę. Na końcach grodzi stoją cztery wieżyczki - Cztery Dziewice - które miały uniemożliwiać przejście wrogich żołnierzy po grodziach. Śluzę tworzyły dwie pary wrót (obecnie zachowały się jedne wrota po stronie miasta) odległe od siebie o 20 m, istniał również most zwodzony przy śluzie.

Celem budowli była regulacja stanu wody w fosach Opływ Motlawy, umożliwienie pracy młyna wybudowanego nieopodal śluzy. Możliwe było również skierowanie wody na przedmiejską okolicę w celu jej zalania w czasie obrony miasta. W 1656 armia szwedzka odstąpiła od oblężenia po zalaniu przedpola Gdańska. W czasie sztormów na morzu (cofka) śluza chroniła Żuławy przed powodzią.

Śluza Kamienna
08.09.2009 Śluza Kamienna
Śluza Kamienna
08.09.2009 Śluza Kamienna
Śluza Kamienna
08.09.2009 Śluza Kamienna
Śluza Kamienna
08.09.2009 Śluza Kamienna
Śluza Kamienna
08.09.2009 Śluza Kamienna
Śluza Kamienna
08.09.2009 Śluza Kamienna
Śluza Kamienna
08.09.2009 Śluza Kamienna
Śluza Kamienna
08.09.2009 Śluza Kamienna
Śluza Kamienna
08.09.2009 Śluza Kamienna