"Jeden drugiego brzemiona noście" - to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni - przeciw drugim. I nigdy "brzemię" dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej - rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny.Jan Paweł II - Gdańsk Zaspa 12 VI 1987

Dziś jest 25.09 - tego dnia zdarzyło się:

1575 - Stefan Batory oswabadza uwięzionych przedstawicieli Gdańska i obiecuje potwierdzić posiadane prawa Gdańska

1308, wrzesień - Władysław Łokietek zwraca się o pomoc do Krzyżaków w obronie Gdańska

2003, wrzesień - do portu wpływa "Front Chief" o nośności 311 324 ton i długości 334,5 m., zabiera 168 tys ton ropy

Muzeum II Wojny Œwiatowej
28.01.2017 Muzeum II Wojny Œwiatowej
Biwakowa
13.01.2017 Osowa
Dom Bramny
17.12.2016 Dom Bramny (Dom Zarazy)
Park Oliwski
17.12.2016 Park Oliwski
Szopka z piasku w Oliwie
17.12.2016 Szopka z piasku