25 Bateria Artylerii Stałej Gdańsk Stogi

Zespół nadbrzeżnych stanowisk ogniowych oraz obiektów pomocniczych, zlokalizowanych w schronach mający na celu obronę Polski od strony morza. Baterie nadbrzeżne powstawały w tym rejonie już w okresie przed I Wojną Światową, kolejnym etapem rozwoju było powstanie w okresie międzywojennym jednostek na Helu i Oksywiu. System obrony wybrzeża jako rozproszony był bardziej efektywny, odporny na uderzenie wroga od okrętu o porównywalnej sile ognia.


Pokaż 25 BAS na większej mapie

Po II Wojnie Światowej postanowiono kontynuować proces tworzenia obrony wybrzeża, utworzono kilkanaście baterii nadbrzeżnych - większość zlokalizowanych nad Zatoką Gdańską - jednak system ten był przestarzały już w momencie tworzenia i po zmianie strategii wojskowej ostatecznie zrezygnowano z niego na początku lat 70, a ostatecznie zaprzestano konserwować obiekty w 1977.

25 BAS Gdańsk Stogi rozpoczęto organizację oraz budowę w 1951 roku, po kilku zmianch przynależności bojowej została jako jedna z pierwszych na początku lat 70-tych rozformowana ze względu na usytuowanie na terenach rozwojowych Portu Północnego. Obecnie część obiektów jest ogólniedostępona część leży na terenie portu.

Obiekty 25 BAS Gdańsk Stogi