Górki Zachodnie

Stocznia Wisła
04.08.2012 Stocznia Wisła
Stocznia Wisła
04.08.2012 Stocznia Wisła
Stocznia Jabo
04.08.2012 Stocznia Jabo
ul. Przełom
04.08.2012 ul. Przełom
ul. Przełom
04.08.2012 ul. Przełom
Wisła Śmiała
04.08.2012 Wisła Śmiała
Wisła Śmiała
04.08.2012 Ujście Wisły Śmiałej
Wisła Śmiała
04.08.2012 Ujście Wisły Śmiałej
Wisła Śmiała
04.08.2012 Ujście Wisły Śmiałej
Port Północny
04.08.2012 Port Północny
Port Północny
04.08.2012 Port Północny
Port Północny
04.08.2012 Port Północny
Port Północny
04.08.2012 Port Północny
Port Północny
04.08.2012 Port Północny