Migowo

Wiadukt Migowo
02.04.2015 Wiadukt kolejowy, Migowo na linią 248 (PKM)